Şehrisebz
Ak Saray Timur tarafından 14-15 yy'da yaptırılmış ancak bir yüzyıl sonra Buhara hanı Abdullah Han tarafından yıktırılmış. Kimseye kalmamış bu dünya.
Özbekistan'ın pek çok kentinde bulunan Timur heykellerinden biri de doğduğu şehir Şehrisebz'de. Ak Saray yakınında bulunan bu heykel, çevresindeki yoğun restorasyon çalışmaları nedeniyle iyi fotoğraf vermedi.
Uluğ Bey tarafından yaptırılan Gök Kubbe cami.
Timur'un kendinden önce ölen oğulları Ömer ve Cihangir için yaptırdığı türbeler.
Gök Kümbet caminin iç süslemeleri değişik çiçek desenleri ile zamanının ilk örneği.
Avludan caminin kapısı.

Dar-üs Saadet denilen bu yerleşke de, Timur'un da kendisi için yaptırdığı ama gömülmediği mezarı olduğu biliniyor ama yeri saptanamıyordu. 1960 yılında kaza sonucu çukura düşen bir çocuğun kurtarılması sırasında keşfedilmiş. Etrafında restorasyon devam ediyor.
Buhara ile Semerkand arasında kalan Şehrisebz, Timur'un doğdu kent olması nedeniyle önemli. Sebz Farsça yeşil demek, sebze kelimesi bize buradan geçmiş.