AYLAK ADAM
Yusuf Atılgan (1921-1989). İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.
Diğer Eserleri
Bodur Minareden Öte
Anayurt Oteli
Ekmek Elden Süt Memeden
Eylemci
Canistan